info@petrojamkimia.com

021-88103155

0903-1821345

ادتا 4 سدیم

EDTA 4Na

tetrasodium ethylenediaminetetraacetic acid

 

تعریف محصول: EDTA و نمک هایش (EDTA-2Na, EDTA-4Na) به دلیل توانایی کمپلکس کنندگی قوی با کاتیون های فلزی به طور گسترده به عنوان یک عامل کمپلکس کننده (کی لیت کننده) استفاده می شود. یک عامل کی لیت کننده برای جداسازی و کاهش واکنش پذیری و غیرفعال کردن یون های فلزی  که ممکن است در بسیاری از محصولات صنعتی وجود داشته باشد استفاده می شود.

خواص فیزیکی و شیمیایی: جهت اطلاعات بیشتر و توضیحات تکمیلی این محصول به فایل آنالیز محصول مراجعه کنید.  

آنالیز محصول


 

کاربردهای صنعتی:

  • آرایشی و بهداشتی : ضد آفتاب ها، لوسیون ها، نرم کننده ها، محصولات مراقبت از پوست و…
  • شوینده ها : با ایجاد کمپلکس با فلزات و رفع سختی آب باعث افزایش قدرت کف کنندگی ، افزایش وضوح و همچنین افزایش Shelf life و پایداری محصول می شود.
  • تصفیه آب : با جذب یون های فلزی مثل سرب، کادمیوم، جیوه و کبالت از تشکیل رسوبات جلوگیری می کند.
  • نساجی : جلوگیری از تغییر رنگ پارچه های رنگ شده با حذف یون های فلزی آزاد مضر.

تفاوت دو نمک EDTA:

  • بزرگ ترین اختلاف دو نمک EDTA، PH آنهاست. EDTA-4Na دارای بالاترین قدرت کی لیت کنندگی در شرایط بازی است. بنابراین توصیه می شود در محیط بازی از EDTA-4Na استفاده شود. EDTA-2Na می تواند قابلیت کی لیت کنندگی خوبی در محیط اسیدی ضعیف، خنثی و بازی ضعیف داشته باشد. بنابراین عوامل کی لیت مختلف را می توان با توجه به نیازهای مختلف انتخاب کرد.